Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website

www.debeeltenis.nl

Atelier de Beeltenis, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gerechtvaardigd belang: we verlenen al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service . We denken altijd aan uw privacy.

Gronden voor de verwerking

Gegevens worden gebruikt tussen contractuele afspraken met Atelier de Beeltenis , zoals aankoop van een product of dienst.

Atelier de Beeltenis analyseert uw gedrag op de website om het aanbod en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Atelier de Beeltenis verwerkt persoonsgegevens, als wij hier letterlijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. Dit geldt voor:

  • Bezoek van de website debeeltenis.nl, atelierdebeeltenis.nl, debeeltenis.com, atelierdebeeltenis.com
  • Nieuwsbrief & e-mail
  • Persoonlijk advies
  • Acties

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. Bij toestemming gebruiken wij uw gegevens, wanneer u zich heeft ingeschreven voor nieuwsbrieven, challenges, online trainingen of e-books.

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten.

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren.

Op de website van Atelier de Beeltenis, hebben wij de Facebook-pixel geïnstalleerd voor het maken van statistieken en specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.

Beveiliging

De site www.debeeltenis.nl is beveiligd.
Uw informatie wordt met uw toestemming bewaard.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Atelier de Beeltenis

KvK-nummer 02056671

BTW -identificatie nummer: NL0865.53.574.B01