Tekeningen in de abdij in Aduard en in de laatromaanse zaalkerk in Garmerwolde.
Witte figuren op ruisend fluweel van theatrale deuren van de ziel en de wereld, geschilderd in de lucht en de wind, als een vruchtbare dans zonder grenzen.

Giampoala Trotta